Akvarieforeningen hvor alting går i fisk - Kom og vær med

Surt vand

Er en betegnelse for vand med en pH-værdi under 7, hvilket ofte skyldes en nedbrydning af dødt plantematriale i akvariet, eller at der er brugt tørvemos som filtermatriale. Se også blødt vand

Svælgtænder

Er særlige tænder i svælget hos karpefisk. De bruges til at knuse føde, men er også vigtige ved artsbestemmelse.